Προσθήκη λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

  1. Ανοίξτε το Outlook και επιλέξτε Αρχείο > Προσθήκη λογαριασμού.

    Εάν είναι η πρώτη φορά που εκκινείτε το Outlook, θα εμφανιστεί η οθόνη υποδοχής.

  2. Εισαγάγετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και επιλέξτε Σύνδεση.

    Εάν διαφέρει η οθόνη σας, πληκτρολογήστε το όνομα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον κωδικό πρόσβασης και επιλέξτε Επόμενο.

  3. Εάν σας ζητηθεί, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασής σας και επιλέξτε OK.
  4. Επιλέξτε Finish.