Υπόδειγμα άρθρου για ιατρικές παθήσεις

Μπορείτε να ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες προκειμένου να συγχρονίσετε έναν φάκελο που έχει δημιουργήσει ένας άλλος χρήστης της ομάδας σας και να εμφανίζεται ο φάκελος αυτός στον υπολογιστή σας.

Όπως θα δείτε στην παρακάτω εικόνα, στον υπολογιστή μας μπορούμε να δούμε και τα αρχεία του Onedrive και τα αρχεία της Επιχείρησης, με την διαφορά ότι αυτά που έχουμε δημιουργήσει εμείς εμφανίζονται στο Onedrive στον υπολογιστή μας, αλλά δεν εμφανίζονται αυτά τα αρχεία της επιχείρησης που δεν είναι σε κοινή χρήση με εμάς.